ŠĶELDAS RAŽOTĀJI AR VĒSTULI VĒRŠAS PIE PREMJERA KARIŅA UN MINISTRIEM

 Ar vēstuli pie premjera Krišjāņa Kariņa, ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga, zemkopības ministra Kaspara Gerharda un VARAM ministra Jura Pūces vērsušies Vidzemes novada uzņēmēji, kuru komercdarbības joma ir saistīta ar mežizstrādi un enerģētiskās koksnes ražošanu.

Uzņēmējus ir satraukusi jau ilgstošā negatīvā situācija kokrūpniecības nozarē saistībā ar mazāk vērtīgas koksnes izejvielu – malkas, šķeldas, skaidu u.c. – izmantošanu vietējā tirgū, ko ietekmē pieaugošais un masīvais šķeldas imports no Baltkrievijas.

Uzrunāt valdību uzņēmējus veicinājusi arī ārkārtas situācija valstī saistībā ar slimību ,,Covid-19″ un ar to saistītie ierobežojumi, kas ir negatīvi ietekmējuši arī vēstules parakstītāju pārstāvētos uzņēmumus.

Mazvērtīgo koksni un jo īpaši enerģētisko šķeldu lielākoties izmanto elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Enerģētikas likums jau kopš tā pieņemšanas par vienu no likuma mērķiem izvirza veicināt vietējo, atjaunojamo un sekundāro energoresursu izmantošanu (Enerģētikas likuma 3.panta 6.punkts). Arī Elektroenerģijas tirgus likuma mērķi ir gan veicināt elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, gan veicināt valsts enerģētisko neatkarību, nodrošinot dažādus elektroenerģijas ražošanai nepieciešamo energoresursu piegādātājus, vēstulē norāda uzņēmēji, atsaucoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 2.panta 4. un 5.punktu.

No vienas puses var novērot tendenci, ka palielinās šķeldas katlu māju un koģenerācijas staciju skaits, kas šķietami atbilst Enerģētikas likuma un Elektroenerģijas tirgus likuma mērķiem. Tajā pašā laikā, ja šo situāciju vērtē kontekstā ar Baltkrievijas šķeldas importu, tad var saskatīt, ka netiek nodrošināta ne vietējo energoresursu izmantošana, ne sekmēta valsts enerģētiska neatkarība, norāda rūpnieki.

Neatbalstot vietējos ražotājus, tiek kaitēts Latvijas ekonomikai, atgādina uzņēmēji. Arī lielākais šķeldas un siltumenerģijas patērētājs AS ,,Rīgas siltums”, kurā gandrīz puse kapitāla pieder Latvijas Republikai, savos siltumenerģijas vai šķeldas iepirkumos nekādā veidā neatbalsta vietējos ražotājus. 2018.gadā AS ,,Rīgas siltums” iepirkumā par šķeldas piegādi uzvarēja komersants, kurš piegādā tikai Baltkrievijā ražotu šķeldu. Lielākā vietējā tirgus dalībnieka lēmums siltumenerģijas ražošanā pāriet uz importētas šķeldas izmantošanu, radīja būtisku negatīvu ietekmi vietējiem šķeldas ražotājiem un ir apšaubāmi, ka tas Latvijas ekonomiku ietekmē pozitīvi, norāda šķeldas ražotāji savā vēstulē Ministru kabineta locekļiem.

Tāpat vēstulē paustas aizdomas, ka vairāki lieli elektroenerģijas ražotāji koģenerācijas stacijās izmanto importēto Baltkrievijas šķeldu. Šādā kontekstā var secināt, ka elektroenerģijas OIK par elektroenerģiju, kas ražota no importētās šķeldas, neatbilst tiem mērķiem, ar kādiem atbalsta mehānisms izveidots.

Vēstulē runāts gan par tirgus koncentrāciju granulu ražošanā, gan par piesārņoto vidi Baltkrievijas apgabalos, no kuriem uz Latviju tiek importēta šķelda, kā arī par citām problēmām. Šķeldas ražotāji premjeram atgādina arī par savu ieguldījumu Latvijas ekonomikā – iemaksāto nodokļu apjoms ir ievērojams un uzņēmēji kopā ir darba devēji 327 darbiniekiem.

Šķeldas ražotāji aicina problēmas kokrūpniecības nozarē izvērtēt un steidzami risināt.

Uzņēmēji piedāvā veikt mērķtiecīgus pasākumus, neatkarīgi no ārkārtējās situācijas apstākļiem Latvijā un pasaulē:

  • Aktīvāk rīkoties, lai sasniegtu politikas plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus gan vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, gan vietējo ražotāju atbalstam;
  • Veicināt Enerģētikas likuma un Elektroenerģijas tirgus likuma mērķu sasniegšanu, tostarp ar normatīvajiem aktiem noteikt, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros tiek atbalstīta tikai tāda elektroenerģija, kas saražota no vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem;
  • Papildināt zaļā iepirkuma prasības, veicinot vietējo atjaunojamo energoresursu iegādi (arī elektroenerģijas un siltumenerģijas iegādi), jo īpaši centralizētas siltumapgādes jomā;
  • Ekonomikas ministrijai kā AS,,Rīgas siltums” valsts kapitāla daļu turētājai atbalstīt vietējos ražotājus, uzdodot AS ,,Rīgas siltums” veikt siltumenerģijas vai šķeldas iepirkumu zaļā iepirkuma ietvaros;
  • Apzināt vides situāciju Baltkrievijā saistībā ar mežu apsaimniekošanu un, ja nepieciešams, Latvijas vai pat Eiropas Savienības līmenī veicināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu Baltkrievijā, ierobežojot šķeldas importu no Baltkrievijas;
  • Ierobežot šķeldas importu no Baltkrievijas uz laiku, kamēr beidzas slimības ,,Covid-19″ ietekme uz pasaules ekonomiku.

Vēstuli parakstījuši Vidzemes uzņēmumu SIA “Rairu”, SIA “Ziķeri”, SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy”, SIA “Apsītes AG”, SIA “SK Grean Enerģija”, SIA “LDSD” un SIA “Mežu Eksperti”, SIA “Ecomark”, SIA “Grantiņi 1”, SIA “Latvijas Bioenerģijas Uzņēmums” pārstāvji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *