Esi saimnieks savā zemē


“Kopā mēs saglabāsim zemes racionālu apsaimniekošanu, nosargāsim zemes īpašnieku tiesības izvēlēties sava īpašuma apsaimniekošanas veidu, kā arī demokrātiskai sabiedrībai raksturīgās tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā par jaunu aprobežotu teritoriju veidošanu.”

Ja arī Tev ir ko teikt,
Ja esi par tiesībām saimniekot savā zemē,
Ja esi saskāries ar aprobežojumiem,