Video krātuve

PAR KOMPENSĀCIJĀM

Par kompensāciju sistēmu Latvijā stāsta Dainis Kreicbergs.

(Īsais video)

Par atbalstu normatīvo aktu efektivizēšanai

Kādēļ nepieciešami grozījumi MK noteikumos "Par koku ciršanu mežā", stāsta SIA "PK Mežs" pārstāvis Edgars Keičs